Profesionální vyklízení je zárukou ekologicky správné likvidace odpadu

V dnešní době, kdy je na ekologii a především ekologickou likvidaci odpadů kladen čím dál větší důraz, považujeme i profesionální vyklízecí služby za důležitou součást koloběhu odpadu.

Spektrum služeb, které se za samotným pojmem vyklízení skrývá, je poměrně široké a využití v něm nachází jak fyzické tak právnické osoby.

Vyklízení bytů využijí především fyzické osoby, například v případě likvidace pozůstalosti, či vyklizení bytu po neplatičích, kdy je nutné vyklidit byt, dům, půdu, sklep. Profesionální vyklízení zahrnuje v tomto případě vyklizení celého objektu od demontáže nábytku, kuchyňské linky, přes odnos koberců až po vyklizení kompletního obsahu skříní, úložných prostor. Cílem je kompletně vyprázdnit celý objekt s tím, že odpad bude roztříděn a odvezen na sběrný dvůr k finální likvidaci.

Na obdobném principu funguje rovněž vyklízení firem s tím, že v případě nutnosti je možné zajistit také odbornou skartaci firemních dokumentů od odvozu archivačních krabic přes vytřídění odpadu – tedy separaci šanonů, plastových složek, kovových svorek až po samotnou skartaci. Samozřejmostí je vystavení potvrzení o skartaci, která proběhla dle předepsaných norem.

Z hlediska nákladů na vyklízení doporučujeme přímo kontaktovat vyklízecí společnost, jelikož cena se může dle náročnosti vyklízení podstatně lišit. Nejvhodnějším způsobem, jak si zajistit co nejpřesnější cenovou nabídku, je domluvit se na prohlídce vyklízeného objektu s technikem, který odhadne rozsah prací – tedy počet hodin, potřebný počet zaměstnanců a také velikost nákladního auta. Důležité je nezapomenout, že v momentě, kdy vyklízecí parta odjíždí od vyklizeného objektu, je nutné ještě připočítat čas strávený cestou na sběrný dvůr a čas potřebný k vykládce přímo na sběrném dvoře. Délka vykládky pak pochopitelně závisí na složení likvidovaného odpadu – zda je nutné vytřídění do různých kontejnerů či se jedná o jednotný směsný odpad.

Napsat komentář