Důkladné plánování je základ

Ano, jakákoliv činnost by se měla vždy naplánovat, jedině tak dokážete eliminovat případné problémy. Stejně tomu je i v oblasti stěhování. Aby stěhovací akce dopadla dobře, je třeba ji tedy s dostatečným předstihem naplánovat. K tomu je samozřejmě potřeba i spolupráce od klienta. Nefunguje-li již na počátku komunikace zákazník-stěhovací firma, je to důrazné varování, že by i samotná akce nemusela dopadnout dle představ…

Vše ale začíná již u zákazníka, který plánuje stěhování. On sám musí dopředu vědět přibližný termín a co vše bude chtít přestěhovat, vyklidit, zlikvidovat atp. To jsou základní informace, které by měl mít připraveny pro jednání s vybranou stěhovací firmou. Pokud to zjednodušíme, tak firma kromě těchto údajů potřebuje ještě kontaktní údaje na zákazníka, případně osobu, která bude dohlížet na samotnou stěhovací akci a také určení místa nakládky a vykládky, tedy stěhovací trasu např. stěhování Liberec – Pardubice atp.

Vše začíná poptávkou

Většinou to funguje tak, že po poptávce ze strany zákazníka dojde k telefonickému kontaktu a zjistí se bližší informace. Některé akce lze pořešit po telefonu, ale většinou je třeba zajistit i osobní obhlídku místa naklády či vykládky. Ne každý z nás dokáže odhadnout, zda jsou prostory „bezpečné“ pro přestěhování požadovaného vybavení a je dobré toto zjistit dopředu, než aby se na možné překážky narazilo v den stěhování.

Pracovní skupina a vybavení

To jsou již informace, které poslouží pro stanovení vhodné pracovní skupiny a tím pádem i cenové kalkulace, na jejímž základě se zákazník rozhodne, zda si danou firmu objedná či nikoliv.

Aby bylo stěhované vybavení v bezpeční po celou dobu stěhovací akce, je třeba zvolit i odpovídající obalové materiály. To vše má v oku stěhovací firma a většinou vše zajistí v rámci stanovené kalkulace.

Pro zákazníka je důležité, aby poskytl pro stěhovací akci kompetentní osobu, která na vše dohlídne a v místě vykládky (Pardubice – dle našeho příkladu) zakázku převezme.

Napsat komentář