Důvěřujete stěhovákům?

Dnes se zamyslíme nad tím, co bývá hlavním důvodem, že si lidé i na složitější akce nenajmou stěhovací firmu. Možná to není váš případ, pak pro vás tento článek nebude jinak užitečným a my se za to omlouváme. Věc se má ale tak, že stále ještě mnoho lidí řeší stěhování vlastními silami, ikdyž by to ve skutečnosti bylo jednodušší přes profesionální stěhováky. Proč tedy volíme někdy tu horší cestu s více riziky? Na tuto otázku se podíváme v další části článku.

Špatné zkušenosti se stěhováky

Základem nedůvěry, kterou lidé mají vůči stěhovákům, je špatná zkušenost z minulosti a to buď přímo jejich, nebo lidí v blízkém okolí, kteří přes nějakou firmu realizovali svoji stěhovací akci a nebyli s ní spokojení. Ano, bohužel, tak to být může. Ať už se pohybujeme v jakémkoliv sektoru, tak existují firmy, které svému řemeslu zrovna dobré jméno nedělají a pak to působí negativně i na ty ostatní, kteří se snaží dělat svoji práci zodpovědně a poctivě tak, aby zákazník byl vždy spokojený.

Hory doly a nakonec vše jinak

Jsou firmy, které vám naslibují hory doly, zejména pak co nejlevnější cenu a bohužel nastávají případy, kdy buď nedorazí na předem domluvený termín, nebo svoji práci odvedou lajdáckým způsobem… Jsou samozřejmě i případy, kdy se zákazník po stěhování dozví částku zcela jinou, než mu původně byla nabídnuta… To jsou případy, kdy je více než jisté, že podruhé si stěhování přes firmu neobjednáte. Ale jak tomu předejít? Ideálně se dotazovat a to jak lidí ve vašem okolí, tak i samotné firmy, kterou jste si vybrali. Již z prvních kontaktů poznáte, zda se jedná o profesionály. Nevěřte hned všemu, co se inzeruje v reklamách, chtějte více informací, konkrétní zakázky, jak to bude probíhat, kdy se stěhování uhradí, zda je cena konečná atd.

Děláme stěhování poctivě

Naše firma Stěhování bez dřiny si svých zákazníků váží a proto nikdy neslibujete to, co bychom nedokázali splnit a to, na čem se domluvíme, vždy platí. I díky tomu máme mnoho spokojených zákazníků a dobré jméno, které je pro nás základem úspěchu. Bez vás spokojených zákazníků by to nešlo a my to moc dobře víme, tak proč bychom se měli chovat tak, že vás chceme vidět jen jednou v životě. Pokud budete v budoucnu potřebovat přestěhovat znovu, tak naopak budeme moc rádi a poctěni, když se rovnou obrátíte na nás na základě první kladné zkušenosti.

 

Napsat komentář