Stěhování skladů

Stěhování skladu je náročný projekt, který by neměl ani dočasně snížit kvalitu servisu, který vaše firma nabízí zákazníkům. Proto je vhodné zvolit vhodnou stěhovací firmu, která má v daném oboru dlouhodobé zkušenosti a dobu potřebnou na stěhování dokáže snížit svojí profesionalitou na minimum.

Co je dobré udělat před samotným stěhováním?

Znát rozměry skladu, do kterého se budete stěhovat, rozvrhnout si kam přijdou regály, kde bude volný prostor pro pohyb manipulační techniky, je-li potřeba skladový prostor pro nebezpečné zboží (ADR) apod. Důležitý je výběr stěhovací firmy, která by měla mít s tímto druhem stěhování zkušenosti, měla by nabídnout vhodné prostory na dočasné uskladnění ať už regálů, či skladovaného zboží na paletách. Měla by být schopna pracovat nonstop, aby negativní dopad pro vaše zákazníky kvůli stěhování byl co nejnižší.

Zvolte si, jestli žádáte montáž a demontáž skladových regálů od stěhovací firmy, nebo jestli jste schopni tuto činnost pokrýt vlastní pracovní silou.

Počítejte s tím, že při každém stěhování se najdou věci, pro které už nenajdete použití a rádi se jich zbavíte. Zejména vyřazené počítače, staré kopírky a jiný materiál (použité pneumatiky, autobaterie, barvy, popř.jiné chemikálie). Zeptejte se vámi vybrané stěhovací firmy, má-li zkušenosti s odvozem na sběrný dvůr.

Dále je vhodné se zajímat, dokáže-li zvolená stěhovací firma poskytnout obalový materiál a zabezpečit přepravované věci během přepravy, aby se zabránilo možnému poškození či zničení. Bublinková či strečová folie jsou vhodné zejména na choulostivé předměty jako jsou například LCD monitory.

Ujistěte se, má-li vámi zvolená firma dostatečné množství vhodných aut na stěhování, aby nevznikaly zbytečné časové prostoje.

Zvolte ve vaší firmě zodpovědného pracovníka, který bude přihlížet celému stěhování a zodpovídat případné dotazy stěhovacích pracovníků (například ohledně montáže regálů v místě vykládky apod.)

V momentě, kdy je vše řádně vyloženo, přestěhováno a případně i smontováno na vámi určeném místě, se přesvědčte, že žádný z přestěhovaných kusů nechybí, ani není poškozený. Teprve pak můžete odsouhlasit svým podpisem účet za stěhování.

Pakliže však při stěhování ke ztrátě či poškození došlo, kontaktujte dispečink stěhovací společnosti a poraďte se ohledně dalšího postupu. Těmto problémům se však lze poměrně snadno vyhnout, pakliže objednáte profesionální společnost, která má s tímto druhem stěhování dlouholetou praxi.

Napsat komentář