Stěhování z Liberce do Mladé Boleslavi

Jak již vypovídá název článku, zaměříme se na konkrétní stěhovací trasu. Popisujeme zde příklad stěhování ze severu Čech (Liberec, Liberecko) do Středních Čech (konkrétně do Mladé Boleslavi). Ve stručnosti si představíme, jak probíhá samotná stěhovací akce v režii profesionální firmy.

Základem všeho je poptávka ze strany zákazníka. V našem příkladu je jako místo nakládky označen Liberec. Vzorovým zákazníkem je fyzická osoba resp. domácnost. Bude se jednat o stěhování vybavení klasického bytu 3+1. Během stěhovací akce je možné použít osobní výtah. Jako cílové místo (tedy místo vykládky) byla označena Mladá Boleslav.

Zákazník dopředu stanovil přibližný rozsah stěhovací akce – bude se jednat o stěhování kuchyňského nábytku, obývacího pokoje, ložnice a koupelnového nábytku. Zároveň se přestěhuje i elektronika a několik cenných obrazů. To vše je třeba bezpečně převést do Mladé Boleslavi do rodinného domku.

Je domluveno, že o celou akci se postará stěhovací firma. Klient nebude se stěhováním vypomáhat. Pouze bude dohlížet na řádný chod stěhovací akce a sám si určí, které předměty se stěhovat nebudou.

Toto je základ, dle kterého lze připravit cenovou nabídku. Mezikrokem je samozřejmě telefonický kontakt, aby se zjistily bližší informace o místě nakládky a vykládky. Tím se eliminují případné problémy, které by mohly znamenat zdržení, pokud se na ně dopředu nepřipravíte.

Po schválení nabídky se stanoví i finální datum, kdy stěhovací akce proběhne. V den D se všichni zúčastnění sejdou v místě nakládky a stěhování Liberec – Mladá Boleslav může započít.

Veškeré vybavení je zajištěno proti poškození, důraz je kladen zejména na obalový materiál u cenných obrazů. Vybavení je vhodně poskládáno do nákladního vozidla. Po naložení se vydáváme směr Mladá Boleslav. Stěhovací akce končí vyložením stěhovaného vybavení na místo určení. Dle přání zákazníka je vše umístěno tam, kam si přeje. Po kontrole zákazník stvrzuje, že vše proběhlo v pořádku. Na závěr se samozřejmě řeší i finanční otázka, jak bylo domluveno, buď platbou na místě, případně převodem.

Tímto končí konkrétní stěhovací akce Liberec – Mladá Boleslav. A co příště? Přístě se může jednat např. o stěhování z Mladé Boleslavi do Prahy či na jakékoliv jiné místo. O vše se postará firma Stěhování bez dřiny!

Napsat komentář