Jste spokojeni se stěhováky?

Stěhování je řemeslo, jako každé jiné. Tím, že se každý den „pracuje“ s lidmi resp. se s nimi stěhováci denodenně potkávají, je důležité, aby jejich přístup byl lidský a přívětivý. Přecijen v tomto případě jsou lidé ve stresové situaci, protože je čeká změna v životě. V některých případech je to změna žádoucí, ale i tak je to náročné, aby se celá akce zdařila dle představ zákazníka. Jaké máte zkušenosti se stěhováky? Byli k vám ochotní, přátelští, pomohli vám se vším, jak jste se domluvili?

Stěhovák se musí neustále učit

To jsou jen ukázky otázek, které nás samozřejmě zajímají. Stejně tak, jako je třeba pracovat na odborné stránce, tedy zajímat se o nové trendy ve stěhování, stěhovacím vybavení atp., tak i tomu, jak se chovat k lidem, aby se pro ně stalo stěhování méně stresující. Základem všeho je samozřejmě to, aby se stěhováci chovali tak, jako by stěhovali sami sebe. To je obecný přístup, co nechcete, aby jiní dělali vám, nedělejte ani vy ostatním. Pak je to i o tom, řešit záležitosti se stěhováním individuálně. Každý z nás prožívá tuto životní situaci jinak a dle toho je třeba k tomu přistupovat.

Jestliže se se stěhováky dopředu domluvíte na tom, co jak a kdy budete chtít přestěhovat, pak to musí platit do posledního puntíku. Změny jsou možné jen na základě vzájemné domluvy a pouze za předpokladu, že je to přijatelné pro vás jakožto objednatele.

Klamavé reklamy

Je jasné, že když se stěhováci chovají tak, že vám stěhování znepříjemní, že to bude mít vliv na to, zda je budete doporučovat ostatním nebo ne. Kam bychom se jako lidstvo dostali, když by se každý z nás snažil dělat svoji práci tak, aby zákazník byl spokojený, tedy s cílem získat kladnou referenci. Místo toho velké množství firem, stěhovacích i jiných, dává peníze do reklam, které je vykreslují jinak, než tomu ve skutečnosti je. A to není dobrý přístup.

Napsat komentář