Stěhování pro ÚSP Hořice

Mezi zajímavé zakázky v poslední době jistě patřilo stěhování vybavení pro Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší, kde se v loňském roce dokončil jedinečný projekt a to transformace sociálních služeb pro lidi s postižením a jejich zapojení do běžného prostředí. Resp. došlo k výstavbě dvou rodinných domů právě pro potřeby tělesně postižených, které jsou umístěny v klasické výstavbě mezi ostatními rodinnými domy.

Co tato změna přinesla? Celkem šestnáct klientů se mohlo přemístit do nově postavených rodinných domů a i díky tomu se v rámci možností dostat do prostředí běžného života. Oba rodinné domy byly vybudovány jako dvojdomky, přičemž v jednom z nich je poskytována služba pro osoby s lehčím stupněm postižení a ve druhém služba pro osoby s potřebou vysoké míry podpory. Součástí druhého objektu je i zázemí pro denní programy.

Moderní prostředí

Firma Stěhování bez dřiny zajišťovala průběžně přestěhování potřebného vybavení do obou rodinných domů v Hořicích. Vše na základě domluvy a naplánování s vedením Ústavu sociální péče pro tělesně postižené. Stěhování bylo prováděno v několika termínech dle potřeby. Jsme rádi, že vše proběhlo v naprostém pořádku ku spokojenosti všech zúčastněných stran. Zároveň i pro nás bylo zajímavé podívat se do nově postavených prostor, které jsou řešeny velmi moderně a i tímto přejeme všem klientům, kteří zde budou bydlet, aby se jim tam líbilo a projekt splnil svá předsevzetí.

Dlouhodobá spolupráce

Pro ÚSP v Hořicích firma realizovala některé menší stěhovací akce již v minulosti a i díky tomu, že se osvědčila, tak spolupráce pokračovala a věříme, že pokračovat bude i u dalších stěhovacích zakázek.

Samozřejmě, že stěhování pro tělesně postižené spoluobčany, nabízí firma Stěhování bez dřiny i v dalších lokalitách. V případě potřeby se na ni můžete kdykoliv obrátit. Získáte profesionální a lidský přístup zkušené firmy, která realizuje během roku velké množství stěhovacích zakázek různých typů i velikostí.

Napsat komentář