Piana se stěhují těžce

V rámci stěhovacích služeb se setkáváme s různými zakázkami. Poměrně početnou skupinou jsou stěhovací akce, při kterých dochází k přesunu hudebních nástrojů. U tohoto typu akcí je důležité si dopředu obhlédnout prostory, z kterých se bude např. piano stěhovat a zároveň i prostory vykládky, tedy místo kam bude v tomto ukázkovém případě piano odstěhováno. Dle rozměrů se stanoví i pracovní skupina, nákladní vozidlo, obalový materiál atd.

Hudební nástroje jsou citlivé na nešetrné zacházení, takže během celé stěhovací akce je třeba dávat velký pozor. Důležité je i to, jak se nástroj připraví pro samotný převoz a manipulaci. Musí být zajištěno, aby nedošlo k nežádoucímu pohybu při převozu a také, aby byl nástroj chráněný v případě nárazů a to i přesto, že se při stěhování dává maximální pozor na to, aby k žádným nárazům nedošlo, ale vše je i o prevenci, takže je nutné počítat se vším. Přecijen piano není nábytek jako takový, aniž bychom se chtěli někoho či něčeho dotknout. Berte v potaz, že kvalitní piano má hodnotu v řádu statisíců, v některých případech i přesahuje hodnotu milionu korun. A to už je tedy opravdu velká zodpovědnost.

Zkušenosti

V případě stěhování hudebních nástrojů jsou důležité zkušenosti. Po několika letech v oboru již víte, jak k dané akci přistupovat, na co si dát pozor, co dopředu naplánovat, jaké vybrat vybavení. Zkrátka víte vše potřebné k tomu, abyste svému zákazníkovi nabídli maximum a stěhování proběhlo „bez dřiny“.

Firma Stěhování bez dřiny má dlouholeté zkušenosti v oboru a velké množství realizací tohoto typu, tedy stěhování hudebních nástrojů typu pian, klavírů, pianin…

Nebojte se svěřit vaše hudební nástroje do rukou firmy Stěhování bez dřiny, bude s nimi naloženo s tou nejvyšší možnou péčí.

Napsat komentář