Stěhování muzea v Hořicích

Začátek roku 2017 přinesl pro firmu Stěhování bez dřiny zajímavou možnost resp. zakázku. Jednalo se o kompletní přestěhování Městského muzea v Hořicích, které se bude rekonstruovat v rámci projektu „Cesta kamene“. Jedná se o dotační program, který nabízí cca 680 tisíc EUR pouze na výdaje, které budou spojené s rekonstrukcí muzea.

Prvním krokem bylo samozřejmě to, že bylo třeba tyto prostory vyklidit a přestěhovat. V této fázi zajišťovala firma Stěhování bez dřiny přesun „celého městského muzea“ ze stávající budovy do budovy bývalého gymnázia, kde bude dané vybavení dočasně umístěno. Tyto prostory byly nejdříve uzpůsobeny, aby vyhovovaly pro umístění muzejního mobiliáře.

Náročná stěhovací akce

V tomto případě se nejednalo o stěhování, které bylo za pár dnů hotové. Tato velká akce probíhala po několik týdnů, přecijen se jednalo o stěhování veškerého mobiliáře, jenž zahrnuje například muzejní sbírky, knihovnky, výstavní mobiliář, ale také zařízení kanceláří atp.

Ze všeho nejnáročnější bylo zajištění bezpečného přesunu sbírkových předmětů, což obnášelo samozřejmě volbu vhodného obalového materiálu, aby nedošlo k žádnému poškození. Právě při transportu zaměstanci muzea úzce spolupracovali s firmou Stěhování bez dřiny, která má dlouholeté zkušenosti v tomto oboru a hlavně má za sebou již několik zakázek podobného typu, kdy se zajišťoval přesun historických věcí z hradů, zámků či jiných podobných objektů.

V rámci akce bylo naplánováno, že se v budově gymnázia v průběhu měsíce dubna 2017 obnoví výstavní i badatelská činnosti gymnázia. V Hořicích zároveň chystají na přelomu měsíce března a dubna 2017 „rozlučku“ se starou budovou muzea. Doporučujeme tedy sledovat stránky města Hořice, abyste o tuto akci nepřišli.

Zdroj informací: www.horice.org

Napsat komentář