Více služeb najednou

Na silnicích jistě vídáte stěhováky resp. jejich vozidla. Tyto firmy však ve většině případů nenabízí pouze stěhovací služby, ale i další podobné služby jako vyklízení, likvidaci nepotřebných věcí včetně odvozu na k tomu určená místa atp. Příkladem firmy, která nabízí komplexní služby pro domácnosti i firmy je Stěhování bez dřiny. O kvalitách této stěhovací party se za více než 25 let činnosti přesvědčilo velké množství zákazníků.

Vyklidit a zlikvidovat

Nejedná se o výjimečné akce. Během dlouholeté činnosti firmy se již mnohokrát stalo, že zajišťovala kompletní služby v rámci jedné poptávané akce. Ono stačí, když se stěhuje například bytová jednotka, která k tomu má buď sklepní nebo půdní prostory. V takovém případě se často musí řešit vyklizení a likvidace věcí, které už majitel nechce dál využívat. Ty pak končí například ve sběrném dvoře, na vrakovišti atp. dle toho, o jaké věci se jedná a jak se s nimi musí v případě likvidace zacházet.

Následně se přejde k hlavní části, kterou je přestěhování samotné bytové jednotky do nového bydliště. Takto to zní samozřejmě velmi jednoduše, nebudeme dnes popisovat do detailu, co podobné akce obnáší. Jen ve zkratce, kromě prvotního plánování se jedná o přípravu věcí k manipulaci na místě nakládky i vykládky, naložení a převoz na místo určení a zde pak umístění do jednotlivých místností tak, jak si zákazník přeje. Vše pak končí předáním zakázky majiteli či zodpovědné osobě pověřené objednatelem stěhování resp. vyklízení.

Lákavé reklamy

Nenechte se oslovit lákavou reklamou od firmy, kde pořádně nevíte, kdo je na jejím pozadí. Často se vám vyplatí oslovit „obyčejnou“ firmu, která nic netají, neláká na mega slevy, ale která se prezentuje stále stejně a z fotografií a třeba i videí dopředu víte, jací pracovníci k vám přijedou. Stejně důležitá je i důvěra po stránce finanční, kdy u spolehlivých firem typu Stěhování bez dřiny dopředu víte, kolik zaplatíte, aniž by se to později měnilo díky nějakým skrytým poplatkům. Nejlepší reklamou je kvalitně odvedená práce, kdy si zákazníci sami mezi sebou doporučí konkrétní firmy na základě vlastní pozitivní zkušenosti.

Napsat komentář